Vapaaehtoistehtävät – tapahtumatiimit

Alla listattuna tiimit, joihin haemme vapaaehtoisia. Klikkaamalla tiimiä saat lisäinfoa ja pääset tarkempaan tehtäväkuvaukseen.

 1. YLEISÖPALVELUTIIMI (Spectator Services)
 2. TURVALLISUUSTIIMI (Safety and Traffic)
 3. YMPÄRISTÖTIIMI (Environmental Services)
 4. KULJETUS- JA LOGISTIIKKATIIMI (Transportation and Logistics)
 5. HALLINTOPALVELUTIIMI (Operational Support)
 6. RAKENNUSTIIMI (Construction)
 7. TAPAHTUMATUOTANTOTIIMI (Events Support)
 8. RUOKAILUPALVELUTIIMI (Catering)

 

YLEISÖPALVELUTIIMI (Spectator Services)

 • Asiakaspalvelu eri kanavien kautta (some-kanavat, puhelin)
 • Yleisöinfopisteet
 • Katsomoalueet

Yleisöpalvelutiimissä toimivien vapaaehtoisten tärkein tehtävä on toimia tapahtumassa yleisön seassa reippaalla asiakaspalveluasenteella.

Yleisöpalvelutiimissä autamme, opastamme ja ohjaamme sekä varmistamme yleisön viihtyvyyden tapahtumassa. Olemme kiinnostuneita alueen siisteydestä ja yleisilmeestä ja varmistamme, että asiakkaan silmiin kaikki toimii moitteettomasti.

Tapahtumaan saapuu yleisöä useasta eri maasta, joten omaamme myös hieman kielitaitoa. Tärkeintä tehtävässä on kuitenkin iloinen mieli, reipas asenne ja rohkeus tarttua toimeen.

 

TURVALLISUUSTIIMI (Safety and Traffic)

 • Järjestyksenvalvonta (18-v) (Security Stewards)
 • Kulunvalvonta (Access Control)
 • Pysäköinti ja liikenteenohjaus (18-v, B-ajokortti) (Parking and Traffic Services)

Turvallisuustiimissä toimivien vapaaehtoisten tärkein tehtävä on mahdollistaa yleisön ja sidosryhmien viihtyvyys tapahtumassa sekä luoda turvallinen tapahtumaympäristö.

Turvallisuustiimi huomataan ja tiimiä lähestytään mitä erilaisemmilla kysymyksillä. Olemme luonnollisesti apuna samalla kun suoritamme meille annettua tehtävää.

 • Järjestyksenvalvojana minulla on voimassa oleva järjestyksenvalvojankortti ja olen täysi-ikäinen. Järjestyksenvalvojana olemme asiakaspalveluhenkisiä, luoden tapahtumaan turvallisuudentunnetta jo läsnäolollamme.
 • Kulunvalvojana tehtäväni on tarkistaa akkreditointipassien kulkuoikeuksia tapahtuma-alueella. Kulunvalvojat ovat asiakaspalveluhenkisiä ja valmiita auttamaan asiassa kuin asiassa.
 • Pysäköintialueilla toimimme liikenteenohjaajina ja parkkipaikkaopastajina huolehtien liikenteen ja pysäköintialueiden sujuvuudesta. Olemme useimmille asiakkaille ensimmäinen heidän kohtaamansa tapahtumahenkilö, joten omaamme erinomaista asiakaspalveluhenkeä, pelisilmää ja kärsivällisyyttä.

 

YMPÄRISTÖTIIMI (Environmental Services)

 • Ympäristövastaavat
 • Ympäristölajitteluneuvojat

Ympäristötiimissä toimivien vapaaehtoisten tärkein tehtävä on huolehtia alueen siisteydestä ja viihtyvyydestä tapahtuman aikana.

Ympäristötiimissä ylläpidämme siisteyttä valvomalla ja ilmoittamalla havaitut epäkohdat. Olemme kiinnostuneita siisteydestä sekä yleisilmeestä ja varmistamme, että asiakkaan silmiin kaikki toimii moitteettomasti.

Ympäristötiimissä huolehdimme, että lajittelu toteutuu ja haluamme neuvoa yleisöä ja alueella toimivia kumppaneitamme luomaan ympäristöystävällisen tapahtuman.

Olemme oma-aloitteisia, ympäristötietoisia, reippaita ja toimeliaita sekä omaamme asiakaspalveluhenkisen työtavan.

 

KULJETUS- JA LOGISTIIKKATIIMI (Transportation and Logistics)

 • Kuljetustoimisto, kuljettajat (18-v, B-ajokortti)
 • Tavaralogistiikka

Kuljetus- ja logistiikkatiimissä toimivien vapaaehtoisten tärkein tehtävä on huolehtia, että tapahtuman aikana ihmiset ja tavarat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Kuljetustiimissä koordinoimme kuljetuksia kuljetustoimiston kautta. Kuljettajana huolehdin organisaation kuljetustarpeista sekä henkilökuljetuksista tehtävään osoitetulla kalustolla. Kuljettajana minulla on ajokortti, paikallistuntemusta ja jonkin verran kielitaitoa.

Logistiikkatiimissä koordinoimme tavaralogistiikkaa keskusvarastolla, materiaalien vastaanotoissa sekä osallistumme materiaalien jakeluun. Huolehdimme kalusteiden siirtämisistä ja avustamme muita tiimejä logistissa tehtävissä. Tapahtuma-aikana huolehdimme eri alueiden ja sektoreiden materiaalitoimituksista. Tapahtuman jälkeen keräämme kaiken esille laitetun pois. Olemme oma-aloitteisia, jämptejä ja omaamme joustavan työtavan.

 

HALLINTOPALVELUTIIMI (Operational Support)

 • Vapaaehtoistoimisto
 • Puhelinpalvelukeskus (Call Centre)
 • Akkreditointitoimisto

Hallintopalvelutiimissä toimivien vapaaehtoisten tärkein tehtävä on huolehtia tukitoiminnoista tapahtumahenkilöstölle ja reagoida nopeasti haastavissakin tilanteissa.

Hallintopalvelutiimin vapaaehtoisinfossa olemme asiakaspalveluhenkisiä. Omaamme tarvittavat tekniset perusvalmiudet (MS Office -ohjelmien peruskäyttötaito), toimimme järjestelmällisesti ja ratkaisemme visaisiakin tilanteita paineen alla nopeasti.

Hallintopalvelutiimin puhelinpalvelukeskuksessa huolehdimme tapahtuma-aikaisista sisäisistä tarpeista nopeasti ja keskitetysti. Tehtävämme on palvella tapahtumaorganisaatiossa toimivia henkilöitä ja välittää tietoa eri tiimien välillä. Olemme ripeitä ja pystymme keksimään tarvittaessa luovia ratkaisuja iloisella mielellä.

Hallintopalvelutiimin akkreditoinnissa huolehdimme tapahtuma-alueella liikkuvien sidosryhmien akkreditoinnista (mm. vapaaehtoiset ja muut palvelun tuottajat). Olemme valmiita auttamaan kaikessa akkreditointiin liittyvissä tilanteissa ja omaamme hyvän kielitaidon.

 

RAKENNUSTIIMI (Construction)

 • tilapäinen rakentaminen
 • opasteet ja visuaalinen ilme
 • sähkö- ja IT-rakentaminen (Construction/Electricity and IT)

Rakennustiimissä toimivien vapaaehtoisten tärkein tehtävä on huolehtia alueen infran rakentamisesta tapahtumaa varten rakennusaikataulujen ja aluekarttojen mukaisesti. Tapahtuma-alue rakennetaan monilta osin tilapäisesti palvelemaan tapahtumaa ja sen sidosryhmiä.

Rakennustiimissä teemme erilaisia rakennus- ja kunnostustöitä ennen tapahtumaa, sen aikana ja purkutöitä tapahtuman jälkeen. Omaamme toimeen tarttuvan asenteen ja hyvät käsityötaidot.

Rakennustiimissä huolehdimme opasteiden asennuksesta ja niiden purusta. Puemme tapahtuman sille suunniteltuun ilmeeseen jokaista nurkkaa ja yksityiskohtaa myöten. Huolehdimme asiakkaiden opastamisesta ja viihtyvyydestä, ja meillä on erittäin vahva rooli myönteisen asiakaskokemuksen syntymiseen.

Rakennuspalvelutiimissä tekniikkarakentamiseen liittyvissä sähkö- ja IT-tehtävissä ymmärrämme ja osaamme hallita teknisiä laitteita ja ohjelmistoja. Rakennamme paljon tilapäisiä yhteyksiä sekä turvaamme tilapäiskäyttöön otettujen teknisten laitteiden toimivuuden. Tehtäviimme kuuluu mm. asennustehtäviä, kaapelointia sekä asiakasryhmien avustamista.

 

TAPAHTUMATUOTANTOTIIMI (Events Support)

 • Oheisohjelmat (Program Services)
 • Kumppanipalvelut (Partner Care)
 • Mediapalvelut (Media Services)

Tapahtumatuotantotiimissä toimivien ohjelma-avustajien tärkein tehtävä on huolehtia eri asiakasryhmien palveluista. Tehtävä koostuu yleisöpalveluiden tukitoiminnoista, tapahtuman kumppaneihin liittyvistä tehtävistä ja mediapalveluista.

Oheisohjelmatiimissä tehtävämme voi olla esiintyjien ja haastateltavien vastaanottaminen ja heidän tarpeistaan huolehtiminen. Olemme osa tiimiä, joka huolehtii palkintojen jaosta ja avustaa sen toteuttamisessa. Osa meistä auttaa kuuluttajia, juontajia, videotaulutuotantoa sekä muusikkoja heidän työssään. Ohjelma-avustajana olemme rohkeita tarttumaan toimeen ja kommunikoimaan suomen lisäksi sujuvasti ainakin englannilla. Toimiaksemme tekniikan apuna, omaamme tekniikan tuntemusta ja urheilun puolella tunnemme lajin kuin omat taskumme.

Kumppanipalvelutiimissä tehtävämme on auttaa ja huolehtia yhteistyökumppaneista ja heidän tarpeistaan tapahtuma-alueella. Olemme iloisia, reippaita ja asiakaspalveluhenkisiä.

Mediapalvelutiimissä huolehdimme kotimaisista ja kansainvälisisistä median edustajista. Mahdollistamme, että media voi keskittyä työhönsä täysipainoisesti. Olemme kielitaitoisia, asiakaspalveluhenkisiä, oma-aloitteisia ja joustavia.

 

RUOKAILUPALVELUTIIMI (Catering)

Ruokailupalvelutiimissä toimivien vapaaehtoisten tärkein tehtävä on huolehtia ruokailun sujuvuudesta tapahtuma-alueella.

Ruokailupalvelutiimissä huolehdimme osallistujien ja sidosryhmien ruokailun sujuvuudesta sekä siisteydestä. Työskentelemme palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti olemalla oma-aloitteisia ja meillä on vastuunottokykyä.

Ruokailupalvelutiimissä toimimme myös myyntipisteissä huolehtien niiden toiminnoista, myynnistä, esillepanosta, varastonhoidosta ja siisteydestä. Olemme reippaita ja pelkäämättömiä tarttumaan tehtäviin, jotta asiakaspalvelu toimii moitteettomasti yleisöä varten.

 

Lisätietoja tehtävistä antaa volunteers@lahtievents.fi

Ilmoittautuminen MotoGP™-tiimeihin

 • Jos tulet ensimmäistä kertaa mukaan, ilmoittaudu tästä!
 • Jos olet ollut aiemmin mukana vapaaehtoistehtävissä Lahti Eventsin tapahtumissa, kirjaudu tästä!