6.5.2021

Tapahtumatuotantotiimi (Events support)

  • Oheisohjelmat (Program Services)
  • Kumppanipalvelut (Partner Care)
  • Mediapalvelut (Media Services)

Tapahtumatuotantotiimissä toimivien ohjelma-avustajien tärkein tehtävä on huolehtia eri asiakasryhmien palveluista. Tehtävä koostuu yleisöpalveluiden tukitoiminnoista, tapahtuman kumppaneihin liittyvistä tehtävistä ja mediapalveluista.

Oheisohjelmatiimissä tehtävämme voi olla esiintyjien ja haastateltavien vastaanottaminen ja heidän tarpeistaan huolehtiminen. Olemme osa tiimiä, joka huolehtii palkintojen jaosta ja avustaa sen toteuttamisessa. Osa meistä auttaa kuuluttajia, juontajia, videotaulutuotantoa sekä muusikkoja heidän työssään. Ohjelma-avustajana olemme rohkeita tarttumaan toimeen ja kommunikoimaan suomen lisäksi sujuvasti ainakin englannilla. Toimiaksemme tekniikan apuna, omaamme tekniikan tuntemusta ja urheilun puolella tunnemme lajin kuin omat taskumme.

Kumppanipalvelutiimissä tehtävämme on auttaa ja huolehtia yhteistyökumppaneista ja heidän tarpeistaan tapahtuma-alueella. Olemme iloisia, reippaita ja asiakaspalveluhenkisiä.

Mediapalvelutiimissä huolehdimme kotimaisista ja kansainvälisisistä median edustajista. Mahdollistamme, että media voi keskittyä työhönsä täysipainoisesti. Olemme kielitaitoisia, asiakaspalveluhenkisiä, oma-aloitteisia ja joustavia.