6.5.2021

Rakennustiimi (Construction)

  • tilapäinen rakentaminen
  • opasteet ja visuaalinen ilme
  • sähkö- ja IT-rakentaminen (Construction/Electricity and IT)

Rakennustiimissä toimivien vapaaehtoisten tärkein tehtävä on huolehtia alueen infran rakentamisesta tapahtumaa varten rakennusaikataulujen ja aluekarttojen mukaisesti. Tapahtuma-alue rakennetaan monilta osin tilapäisesti palvelemaan tapahtumaa ja sen sidosryhmiä.

Rakennustiimissä teemme erilaisia rakennus- ja kunnostustöitä ennen tapahtumaa, sen aikana ja purkutöitä tapahtuman jälkeen. Omaamme toimeen tarttuvan asenteen ja hyvät käsityötaidot.

Rakennustiimissä huolehdimme opasteiden asennuksesta ja niiden purusta. Puemme tapahtuman sille suunniteltuun ilmeeseen jokaista nurkkaa ja yksityiskohtaa myöten. Huolehdimme asiakkaiden opastamisesta ja viihtyvyydestä, ja meillä on erittäin vahva rooli myönteisen asiakaskokemuksen syntymiseen.

Rakennuspalvelutiimissä tekniikkarakentamiseen liittyvissä sähkö- ja IT-tehtävissä ymmärrämme ja osaamme hallita teknisiä laitteita ja ohjelmistoja. Rakennamme paljon tilapäisiä yhteyksiä sekä turvaamme tilapäiskäyttöön otettujen teknisten laitteiden toimivuuden. Tehtäviimme kuuluu mm. asennustehtäviä, kaapelointia sekä asiakasryhmien avustamista.